Beste mensen, welkom op mijn website


Ik ben een ervaringsdeskundige die werkt met:

– Slachtoffers en daders van incest/seksueel misbruik.

– Slachtoffers en daders van zwanger door incest/seksueel misbruik.

– In het geheim geadopteerden en hun adoptie ouders.

Voor wie?

Voor slachtoffers en daders van incest , seksueel misbruik, zwanger door incest en zwanger door seksueel misbruik en voor alle betrokkenen hiervan.

Voor in het geheim* geadopteerde kinderen, geboren uit zwangerschap door incest of zwangerschap door seksueel misbruik en hun biologische moeder en adoptie ouders.

*Zie geheime adoptie

Voor (jonge) mensen, die gevoelens en/of de neiging hebben om incest of seksueel misbruik te plegen.

Waarom?

OMDAT er heel veel incest en seksueel misbruik plaats vind. Dit begint vaak al als het kind nog maar een baby is en gaat in veel gevallen door tot in de pubertijd, en soms nog langer. Er zijn daardoor veel jonge meisjes zwanger geworden. Maar menigeen leeft zonder zich ervan bewust te zijn dat bijvoorbeeld een vroegrijp kind van negen of tien jaar ook al in staat is om kinderen te krijgen.

OMDAT incest en/of seksueel misbruik op deze jonge leeftijd er voor kunnen zorgen dat het slachtoffer dissocieert, dat iemand als het ware buiten zichzelf treedt (opsplitst), waardoor waarnemingen of herinneringen buiten het bewustzijn worden geplaatst. Dit gebeurt omdat dit soort heftige ervaringen de belevingswereld van deze kinderen ver te boven gaat en ze in bijna alle gevallen ook nog eens ernstig bedreigd worden met de dood of de dood van andere familieleden en/of vriendjes. Of er wordt gezegd door de dader: ”maar je wilt toch dat ik (papa/mama/ of welke dader dan ook) gelukkig en blij ben!” Ook opmerkingen van de dader naar het kind toe zoals ”Je vindt het lekker hè”, zijn zéér belastend, verwarrend, bedreigend en zijn onbegrijpelijk voor het kind dat misbruikt wordt. Het kind kan zichzelf hierdoor medeplichtig gaan voelen of zelfs denken dat zij/hij het zelf uitgelokt zou hebben.

OMDAT vele kinderen dissociëren ( buiten zichzelf treden en daardoor niets meer voelen ) tijdens het misbruik, groeien deze kinderen op zonder dat ze zich nog bewust zijn van de incest en/of seksueel misbruik. Bij veel van de meisjes die op heel jonge leeftijd zwanger zijn geweest en een of meerdere kinderen hebben gekregen kan dit ook zo zijn. Voeg daar de angst-, zwijg- en ontkenningscultuur bij dan is het voor de meeste slachtoffers erg moeilijk om voor zichzelf nog te erkennen wat er gebeurd is.

OMDAT het opgedane leed zoals onmacht, verdriet, machteloosheid, pijn en boosheid, door incest en/of seksueel misbruik veroorzaakt, in het lichaam opgeslagen wordt. Onverwerkte zaken kunnen zich in van alles uiten. Dit kan aan de basis liggen van nog veel meer leed door lichamelijke en psychische klachten.

Veel mensen met klachten zijn onder behandeling van een arts en gebruiken medicijnen. Voor psychische klachten gebruiken heel veel mensen antidepressiva. Het zou aan te raden zijn om naast medicatie op zoek te gaan naar de oorzaak van de klachten. De reguliere zorg is soms noodzakelijk maar het blijft helaas vaak bij symptoombestrijding. Er zijn goede aanvullende therapieën, buiten de reguliere zorg om, die je kunnen ondersteunen in dit proces. Deze therapieën kunnen meer bewustzijn brengen in de oorzaak en het omgaan met de klachten die je hebt. Onderzoek wat bij je past en durf het proces aan te gaan. Je bent het waard om volledig en vrij te leven en te weten wat er in je jeugd is gebeurd, ongeacht wat anderen om je heen zeggen en je wellicht willen tegenhouden of je afraden om hulp te zoeken omdat ze daar zelf wellicht moeite mee hebben.

OMDAT ik gezien en gevoeld heb dat slachtoffers, daders en betrokkenen zo enorm gevangen zitten in hun angsten. Onder andere de angst voor de buitenwereld, het geloof, de dogma’s, de schaamte- en schuldgevoelens, gezichtsverlies en andere beperkende angsten en gedachten. Zij zijn zo ver af komen te staan van hun eigen prachtige zelf die in ieder van ons zit. Ik heb een intens mededogen gekregen voor deze mensen.

OMDAT slachtoffers veelal daderenergie mee hebben gekregen. Zij zijn vaak mede verantwoordelijk gemaakt voor het misbruik door daders. Dit kan tot gevolg hebben dat slachtoffers later zelf ook dader worden. En omdat ze vaak zelf niet meer weten dat ze zelf slachtoffer zijn geweest, hebben ze geen hulp kunnen/durven inroepen en daardoor nergens hun verhaal kunnen doen vanwege het grote taboe. En het taboe rondom daderschap is nog levensgroot.
Mensen, vooral jonge mensen, die met gedachtes rondlopen of zichzelf erop betrappen om zelf incest of seksueel misbruik te plegen raad ik ten zeerste aan om wel hulp in te roepen.

Er zijn mensen die naar je willen luisteren en die samen met jou naar de oorzaak willen kijken van je gevoelens. Het kan de daderenergie zijn in jou waar je geen raad mee weet maar die door jouw dader aan je doorgegeven is. Stop het misbruik hier zonder zelf slachtoffers te maken. Er zijn mensen die heftig reageren als ze iets horen over een misbruikschandaal.

Opmerkingen als dat ze de dader(s) moeten ophangen/castreren/ in mootjes hakken zijn zeker niet uitnodigend om als beginnende dader of dader zijnde naar buiten te komen met je verhaal. De vaak enige manier van daders om hun gevoelens te uiten is het gedrag vertonen wat hun is aangeleerd door hun daders. Zo gaat het generatie op generatie door. Het is belangrijk dat mensen zich dat bewust worden en via die weg, helderheid, inzicht en uiteindelijk opluchting en vergeving.

Geheime adoptie

 

Er mag in Nederland aandacht komen voor geheime adoptie. Van geheime adoptie is sprake als er een geboorte plaatsvindt waarbij het geboren kind al dan niet gedwongen wordt afgestaan zonder dat dit geregistreerd wordt. Het kind wordt dan door de adoptieouders als eigen kind ingeschreven bij de burgerlijke stand. Dit komt voor als bijvoorbeeld iemand ongewild of door seksueel misbruik of incest zwanger is geworden en dit verborgen moet houden voor de buitenwereld. Doordat adopties op deze manier plaats hebben gevonden, is het voor de geadopteerde kinderen en de biologische moeders bijna onmogelijk elkaar te vinden.

Het zwijgen van daders, slachtoffers en betrokkenen maakt alles nog veel gecompliceerder.

Er is sinds oktober 2016 een illegaal adoptie register gekomen waar in het geheim geadopteerden, hun adoptie ouders en de biologische ouders zich kunnen registreren. Dit kan bij het Fiom, kijk op www.fiom.nl. Heel veel illegale adoptieouders hebben bij het in ontvangst nemen van hun adoptiekind vaak verkeerde of misleidende informatie gekregen over de achtergrondinformatie van het kind. Ik hoop dan ook dat veel in het geheim geadopteerden, hun adoptieouders en biologische ouders zich gaan registreren bij het illegale adoptieregister. Het zou heel veel inzicht kunnen geven in oorzaak en gevolg van de ingrijpende gebeurtenissen van deze driehoek van kind/biologische ouders/adoptie ouders.

Over mijzelf

avatar

Mijn naam is Bernadet Laan. Zelf heb ik een jeugd gehad waarin incest, seksueel misbruik, zwanger door incest en huiselijk geweld veelvuldig voorkwam. Het misbruik is al begonnen toen ik nog een baby was. Tussen mijn tiende en dertiende jaar ben ik drie keer zwanger geweest. Toen ik me daar op latere leeftijd van bewust werd en me tot de daders en medeplichtigen richtte was er totale ontkenning. Dit heeft mij verbijsterd achtergelaten en me veel verdriet en pijn gegeven. Het had een mooi proces kunnen zijn van heelwording en weer langzaam naar elkaar toe kunnen groeien. Het tegenovergestelde is gebeurd. Eenieder die mij informatie kan verschaffen over mijn zoon, die in 1971 geboren en in het geheim geadopteerd is, verzoek ik om contact met mij op te nemen via onderstaand mailadres.

Er is heel veel moed voor nodig om deze vaak al eeuwenoude cirkel van ontkenning en geweld te doorbreken. Moedige mensen, die deze cirkel willen doorbreken, schoon schip willen maken, bied ik een veilige haven door zonder oordeel te luisteren en samen te kijken wat er nodig is aan verdere hulp. Dit geldt voor adoptieouders die in het geheim een kind(eren) geadopteerd hebben, in het geheim geadopteerde kinderen, slachtoffers, daders, betrokkenen en mensen die er behoefte aan hebben. Ik wens iedereen die het daderschap wil doorbreken heel veel liefde en kracht. Samenwerken aan een incestvrije, seksueel misbruik vrije en huiselijk geweld vrije wereld.
Daar sta ik voor. En ik hoop heel veel mensen met mij.

Boek

Het boek ‘’Aan het licht’’ gaat over incest en seksueel misbruik en kinderen krijgen door incest of seksueel misbruik. Verkrijgbaar bij uitgeverij Elikser. Isbn nr 9789089544353. www.elikser.nl.

Tarieven & Contact

Voor een consult (max. twee uur) € 55,00. Voor een lezing is het tarief in overleg. Voor vragen en afspraken maken kunt u mij mailen op tijdvooropenheid@hotmail.com

Uitgeverij Elikser heeft diverse boeken gepubliceerd over seksueel geweld en emotionele verwaarlozing, van ervaringsverhalen tot handleidingen voor deskundigen, van poëzie tot interviews met kinderen van ouders die misbruikt zijn.

In liefde Bernadet.